SEH-arts KNMG 0,8 fte (chef de clinique), 2019-18


Vacaturenummer: 2019-18
Aantal uren: 0,8 fte
Duur: Bepaalde tijd, voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband

Bedrijfsprofiel

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft als ambitie om het meest patiëntgerichte en patiëntveilige ziekenhuis van Nederland te zijn. Na een fusie zijn we in het voorjaar van 2011 verhuisd naar een prachtig nieuw ziekenhuis aan de rand van ‘s-Hertogenbosch. Het ziekenhuis heeft 730 bedden en ruim 4000 medewerkers waarvan 240 medisch specialisten. Door investeringen in de laatste innovatieve technologieën, in combinatie met het toepassen van de nieuwste methoden en technieken op gebied van diagnostiek en behandeling, bieden zij de best mogelijke zorg aan de patiënten. Zorg op maat, respect en openheid zijn vanzelfsprekend. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis biedt een stimulerend werkklimaat met volop kansen voor professionals met een hart voor zorg. De Bossche Specialisten Coöperatie is het samenwerkingsverband van alle specialisten in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Onze huidige vakgroep bestaat op het moment uit 14 SEH-artsenKNMG. Met de vakgroep streven we naar verhogen van kwaliteit van zorg volgens de meest recente ontwikkelingen, onder andere door het toepassen van PSA en spoedechografie. Aandachtsgebieden van onze vakgroep zijn: PSA, spoedechografie, klinische farmacologie, samenwerking met VVT. Onze wetenschappelijke lijn is gericht op acute neurologie.
Met 6 erkende opleidingsplaatsen verzorgt het Jeroen Bosch Ziekenhuis sinds 2002 de opleiding tot SEH-arts. Binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis is er een breed draagvlak voor de positie van SEH-artsen. De SEH-artsen vakgroep is lid van de Bossche Specialisten Coöperatie U.A. De functies van Medisch Manager SEH en opleider worden vervuld door een SEH-arts. We beschikken over een simulatiecentrum voor multidisciplinair trainen van teamopvang. Verder is er is een goede samenwerking met de eerste lijn. De huisartsenpost grenst fysiek aan de SEH.De functie

Het grootste deel van de werkzaamheden zullen gericht zijn op directe patiëntenzorg. Hieronder vallen onder andere de coördinatie van patiëntenstromen op de SEH en supervisie van de aanwezige arts-assistenten. Regie op de SEH is volledig in handen van de SEH-arts. U fungeert als schakel in de acute zorgketen, naar de huisartsenzorg, ambulancehulpverlening en de verschillende medisch specialismen. Naast werken op de SEH, is er ruimte voor het ontwikkelen van een eigen aandachtsgebied. Actieve betrokkenheid bij de opleiding van de AIOS SEH wordt verwacht.Het profiel

Wij zoeken een KNMG-gecertificeerde SEH-arts die het een uitdaging vindt te werken in een organisatie die continue in beweging is. U bent enthousiast, ambitieus en hebt een duidelijke visie op de spoedeisende geneeskunde. U bent in staat prioriteiten te stellen en overzicht te houden en heeft aandacht voor het optimaliseren van de kwaliteit en veiligheid van zorg. Met goede sociale en communicatieve vaardigheden ervaart u het als een uitdaging om bij te dragen aan een goede samenwerking met de vakgroep SEH en de rest van het ziekenhuis.Wij bieden

Wij bieden een waarnemersovereenkomst voor een periode van 1 jaar, voor 0.8 fte (conform CAO Ziekenhuizen), in gaande per juni/juli 2019. Deze positie biedt uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. JBZ heeft een passend beloningspakket voor de SEH-arts samengesteld. Inschaling geschiedt in overleg, op basis van uw curriculum vitae en ervaring.


Interesse gewekt?

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met dhr. drs. M.T.A. (Martijn) van Beijnen, SEH-arts/vakgroepvoorzitter of mw. drs. J.M.H. (Judith) Jaspers, SEH-arts/medisch manager via telefoon (073) 553 27 00. Uw schriftelijke reactie kunt u vóór 1 april 2019 versturen via het online sollicitatieformulier en richten aan dhr. drs. M.T.A. (Martijn) van Beijnen, SEH-arts/vakgroepvoorzitter. U wordt gevraagd referenties op te geven, dan wel toestemming te verlenen referenties in te winnen.

Algemene informatie over het Jeroen Bosch Ziekenhuis staat vermeld op de website www.jbz.nl

 


Solliciteren

Direct solliciteren op deze vacature

Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.
Onze correspondentie over het verloop van je sollicitatie versturen wij per email.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteldOpties

Direct solliciteren op deze vacature

Overzicht van vacatures